header

Mijn advocatenkantoor is gespecialiseerd in jeugdzaken en strafzaken. Daarnaast behandel ik geschillen over curatele, bewind en WSNP. U vindt een betrokken pleitbezorger aan uw kant. Een die voor u opkomt, u steun geeft met deskundig advies, en proactief is. Met u een traject uitstippelt, omdat het bereiken van sommige doelen een kwestie van langere adem is.

Voorbeelden: U wilt bezwaar maken tegen de instelling van een bewind, of u wilt vragen om de beëindiging. Uw bewindvoerder is het daar niet mee eens. Of u wilt dat uw bewindvoerder of curator wordt ontslagen. In WSNP zaken wilt u hoger beroep instellen tegen de weigering tot toelating. Of de wettelijke schuldsaneringsregeling dreigt tussentijds beëindigt te worden of verlengd. Let u op de korte beroepstermijn van 8 dagen.

 

 

Ik sta u bij in ..

~ strafzaken
~ jeugdzaken
~ WSNP
~ ondertoezichtstelling
~ uithuisplaatsing

Bel voor advies

bel-voor-advies
Ontwerp en realisatie website: Sitestorm